บริการตรวจสอบคุณภาพเคมีภัณฑ์

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ ให้บริการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์ด้วยเครื่องมือวัดที่ผ่านการควบคุมและสอบเทียบตามระบบ ISO 9001 และ GMP เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพสินค้าเคมีภัณฑ์

การบริการตรวจสอบ มีดังนี้ :

pH (ค่าความเป็นกรด-ด่าง) Density
(ค่าความหนาแน่นของของเหลว )
Purity (ค่าความเข้มข้น)
Insoluble matter (ค่าการไม่ละลายในน้ำ) Water content (ค่าน้ำ) Moisture (ค่าความชื้น)
Color (ค่าสี) Mesh size (ขนาดของผลิตภัณฑ์) Bulk density
(ค่าความหนาแน่นของของแข็ง)
Heavy metals (ค่าโลหะหนัก) UV Test (ค่ายูวี) Turbidity (ค่าความขุ่น)