บริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลว

บริษัท วิทย์คอร์ป โปรดักส์ มีบริการให้เช่าแท็งค์บรรจุเคมีภัณฑ์เหลวขนาดใหญ่ แบบครบวงจรตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งแท็งค์ของเราสร้างขึ้นโดยวัสดุ เฉพาะที่สามารถรองรับสินค้า ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ได้หลายประเภท โดยแท็งค์ มีขนาดบรรจุตั้งแต่ 100 ลูกบาศก์เมตร ถึง 6,400 ลูกบาศก์เมตร และมีปริมาตร ความจุรวมอยู่ที่ 52,900 ลูกบาศก์เมตร

ในส่วนของระบบการดําเนินงาน เรามีระบบควบคุม ระบบจัดเก็บจ่ายสินค้า ที่ได้มาตรฐาน ระบบการรายงานสินค้าคงคลังให้กับลูกค้า จึงทําให้ลูกค้าของเรา สามารถควบคุมและจัดการสินค้าคงคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนและหลังการจัดเก็บ หรือขนถ่ายสินค้าจากถังเก็บสินค้า

ในด้านระบบรักษาความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เรามีระบบรักษาความปลอดภัย และระบบควบคุมดูแลมลภาวะที่ได้มาตรฐานสากลทําให้ลูกค้าของเราสามารถไว้
วางใจและพึงพอใจในความปลอดภัยในระบบการดําเนินงานของเราได้เป็นอย่างดี

ในส่วนของทําเลที่ตั้งแท็งค์ฟาร์ม ทางบริษัทมีท่าเทียบเรือและอุปกรณ์ที่เพียบพร้อม บริษัทจึงสามารถรับรองความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อ
การให้บริการของเราได้

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 78/2 หมู่ 2 ซ.วัดแค ถ.สุขสวัสดิ์ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
แท็งค์เก็บเคมีภัณฑ์ : วัสดุแท็งค์ : Mild Steel, Mild Steel with coated, Stainless Steel
ขนาด : 100 - 6,400 ลูกบาศก์เมตร
Wharf No.3 :

Length of wharf

872 Feet (266 M.)
Length between wharf cleats 1,026 Feet (313 M.)
Vessel berthing at Wharf No.3 565 Feet (172 M.)
Draft (Max) 25 Feet (7.6 M.)
Dead weight (Max) 12,000 Mts.
Operation flow rate 100 -200 Mts./Hr.