ที่ตั้งของเรา

สำนักงานใหญ่

77/113 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600.

โทร. : +66 2440 0809
แฟกซ์ : +66 2440 0827-8, +66 2440 0830

โรงงานเคมีภัณฑ์

78 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290.

โทร. : +66 2815 7137-8, +66 2815 5991-3
แฟกซ์ : +66 2815 5995

คลังสินค้าเคมีอาหารและอาหารสัตว์

201 หมู่ 4 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290.

โทร. : +66 2425 8272-3
แฟกซ์ : +66 2425 8272-3

โรงงานบรรจุเคมี, โรงงานน้ำมัน

52/4 หมู่ 6 ซอยสุชัย ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000.

โทร. : +66 3440 3111
แฟกซ์ : +66 3440 3149

คลังสินค้าเหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์

72/48 หมู่ 4 ซอยรัชดา-ฟาคอน 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000.

โทร. : +66 3482 4753
แฟกซ์ : +66 3482 4753โทร. : แฟกซ์ :

สำนักงานใหญ่

77/113 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนกรุงธนบุรี
แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

โทร. : +66 2440 0809 แฟกซ์ : +66 2440 0827-8, +66 2440 0830

โรงงานเคมีภัณฑ์

78 หมู่ 2 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทร. : +66 2815 7137-8, +66 2815 5991-3 แฟกซ์ : +66 2815 5995

คลังสินค้าเคมีอาหารและอาหารสัตว์

201 หมู่ 4 ซอยวัดแค ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด
อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290

โทร. : +66 2425 8272-3 แฟกซ์ : +66 2425 8272-3

โรงงานบรรจุเคมี, โรงงานน้ำมัน

52/4 หมู่ 6 ซอยสุชัย ถนนพระรามที่ 2 ตำบลท่าทราย
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. : +66 3440 3111 แฟกซ์ : +66 3440 3149

คลังสินค้าเหล็กและเฟอร์โรอัลลอยด์

72/48 หมู่ 4 ซอยรัชดา-ฟาคอน 1 ถนนเอกชัย ตำบลคอกกระบือ
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

โทร. : +66 3482 4753 แฟกซ์ : +66 3482 4753